Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

2018-12-24

Året är nästan slut och styrelsen har haft ett fint år. Det mesta har rullat på som det ska och endast ett fåtal småsaker har tagit längre tid än planerat.

Vi har haft en fin uppslutning kring frågeenkäterna om hälsan i vår ras. Fler enkäter kommer att komma under 2019 som rör hälsan, men även mentaliteten.
Dessa enkäter är en del i revideringen av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) och ett viktigt verktyg för oss alla i framtiden. Det är av stor vikt att vi alla hjälps åt 😊

Den nya hemsidan går framåt, även om den ställt till lite problem på vägen. Det är en enorm mängd material som ska föras över. Det är lätt att glömma att varje dokument ska laddas ner i datorn för att sedan laddas upp på den nya servern. Än så länge är vi uppe i ca 500 dokument som bara rör våra styrelseprotokoll och utställningskritiker. Dessutom ska de länkas upp var för sig på nya sidan.
Tyvärr går det inte att bara kopiera alla våra gamla resultat, grattisar, guldlistor m.m utan ett stort jobb måste läggas ner på att flytta över dessa. Men ganska mycket är gjort och vi börjar se en ände på arbetet.
Till nuvarande hemsidan närmar det sig att 2018 års guldlistor ska presenteras. Utställningslistorna brukar kunna komma upp lite tidigare då sista utställningen gått av stapeln i mitten av december. Övriga tävlingar kan fortgå ända fram till nyår. För att tillgodose sig placeringen på listorna ska hunden vara svenskägd och medlemskap för ägare och/eller förare är obligatoriskt. Detta innebär att alla placeringar ska dubbelkollas med medlemslistan.

I år var det dags för SLBK igen att finnas med på rasklubbstorget på Stockholms Hundmässa och i januari är det dags på MyDOG. Ett stort tack till er som hjälper till med för- och efterarbetet och till er som är med och bemannar montrarna. Det är jättefin reklam för vår ras och klubb att finnas med.
För er funktionärer som fullgjort era uppdrag under 2018 kommer möjlighet finnas att begära ut ett presentkort. Mer om det kommer separat efter nyår.

Vi önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen


2018-08-17

Semestrarna börjar ta slut och vardagen rullar igång.
Under sommaren har vi nått upp till drygt 200 mentalbeskrivna leonberger inom BPH. Detta innebär att SKK kommer utföra en 200-analys för oss över rasens mentalitet.
Ett perfekt läge för oss då vi står inför en revidering av RAS (Rasspecifika avelsstrategier). Ett nytt RAS bör träda i kraft 2020-01-01 vilket innebär att SLBKs förslag över nytt RAS-dokument bör vara inlämnat till SKK under sommaren 2019. Planeringen av detta kommer ske nu under hösten.

Det närmsta som ska göras för övrigt är att:
- färdigställa nästa nummer av klubbens tidning
- fortsätta arbetet kring kommande rasspecial i Timrå
- uppföljning och planeringsmöte inför domarkonferensen
  2020
- arbeta vidare kring enkäten för uppfödare
- skapa nyhetsbrev för medlemsutskick
- planera för framtagande av idealprofil för BPH

Detta var kort om vad som står på tur.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen

 


 

2018-05-10

Just nu går det mycket tid till förberedelserna inför 25 maj då GDPR (dataskyddslagen) träder in.
Biträdesavtal ska skickas runt till ex. Studiefrämjandet och vårt tryckeri. Alla biträdesavtal ska skrivas på där företagen lovar att inte dela vidare personuppgifter till tredje part.
Register över vår klubbs egna personuppgifter ska skapas, och de är fler än man tror. Klubbens historia ska skyddas och vi måste i detalj skriva ner i registren anledningen till att personuppgifter sparas och hur länge det sparas innan det slängs.
Vilka personuppgifter pratat vi då om inom SLBK?
T.ex medlemmars namn, hundars stamtavlenamn (dessa kan härledas till ägaren) likaså registreringsnummer m.m
Detta innebär att många års tävlingshistoria, kritiker, fotogalleriet  osv borde tas bort från hemsidan.
Dock har vi tagit ett beslut som innebär att vi kommer att göra som med vår tidning. Till tidningen finns en ”ansvarig utgivare”. Detta görs i 10 års perioder och under 2018 är det dags att uppdatera beviset för tidningen. Vi kommer även söka ett för hemsidan så vi kan bevara vår historia, för det känns väldigt tråkigt att behöva kasta allt.
Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i PuL/GDPR inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att personen som nämnts gett sin tillåtelse.

Som uppfödare kan det hända att du behöver sätta dig in i GDPR, om du driver kenneln som en firma.
Som hobbyverksamhet är allt som innan.Årsmötesprotokollet är ute för justering en andra gång. Första justeringsrundan blev aldrig avslutad då protokollet kom bort på vägen. Nu inväntas en sista underskrift så ska det vara klart.

Avel & Hälsa arbetar på en enkät till uppfödarna, med inriktning dräktighet/valpning. Mer info kommer om ett tag.

​Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen.

 


 

2018-02-22

Klubben har i dagarna anslutit sig till företags SWISH! Främst kommer det bli aktuellt på våra rasspecialer att använda sig av det, men givetvis går det alldeles utmärkt att betala in valphänvisning med Swish eller t.ex om en vara köps från klubben.

Tänk dock på att medlemsinbetalningar sköts via SKK, som hanterar vårt medlemsregister.

Är du inte medlem men vill gå med i klubben vänder du dig tiil vår klubbs medlemsansvarig Maria Gustafsson så hjälper hon dig. maria.slbk@gmail.com

I vårt senaste styrelseprotokoll (§ 18 a) finns en punkt ang. restriktioner för registrering av färg.
Detta gäller alla raser, och inte bara leonberger, som har någon restriktion kring pälsfärg i avel. SKK önskar se att fler klubbar öppnar upp för avel på fler färger för att inte begränsa sin avelsbas, då de anser att det inte har med sundhet att göra.
SLBK ser det inte som ett alternativ att avla på felfärgade leonberger.

Annars arbetar vi just nu på med rasspecialen i Eskilstuna och det stundande årsmötet. Det nya anmälningssystemet via MG events fungerar överlag bra och de har även arbetat fram ett system som fungerar för vår flerhundsrabatt. Några av er har haft synpunkter kring anmälningssystemet och vi kommer återkoppla till MG events efteråt.

I dagarna kommer även ett nyhetsbrev dyka upp i er mail och har ni inte registrerat er för det ännu så kan ni göra det via knappen ”Prenumerera på nyhetsbrevet” på förstasidan.

Funktionärer! Vi söker alltid funktionärer till våra kommittéer. Du behöver inte ha tid hela året men kanske har möjlighet att engagera dig då och då? Det är helt ok! Du kanske bara vill vara med och lära dig under året för att kunna bli mer aktiv i framtiden? Fungerar alldeles utmärkt. Hör av dig om du är nyfiken på något av områdena: Avel & hälsa, mentalitet, utställning, tävling eller kanske medlemskommittén, som är en ny kommitté som behöver utvecklas lite mer än de andra områdena just nu.

​Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen

 

____________________________________________________________________________

2017-11-02
 

SLBKs utställningssäsong är över och den har gått riktigt bra ekonomiskt. Vi vill tacka alla funktionärer som gjort litet som smått, ni är alla lika viktiga för att det ska fungera. Men som alltid så är fler välkomna att hjälpa till under 2018.
Första rasspecialen går av stapeln i Eskilstuna 17 mars och i samband med den har vi vårt årsmöte. Detta innebär att det blir ett eftermiddagsmöte denna gången. Boka in en heldag redan nu och så småningom kommer mer exakt information om dagen.
Anledningen att vi provar ett eftermiddagsmöte i samband med en annan sammankomst är att för det mesta är det väldigt få som kommer till årsmötet. Det är dags att pröva något annat, för det kan knappast bli sämre deltagarantal än andra år. Vi är medvetna om att det blir en lång dag för alla som ska på rasspecialen också, men hoppas att ni trots det kan avsätta lite tid till mötet.

Vi hoppas på ett samarbete under 2018 mellan SNK, SLBK och SvLK då vi gemensamt vill arrangera en triathlon i grenarna rallylydnad, lydnad och vatten.

Årets Kennelfullmäktige var en intressant helg för raser som Hd & Ed röntgar. Flera positiva förändringar kommer att genomföras av SKK. Fortsättningsvis kommer SKK redovisa båda höfternas/armbågarnas status på Hunddata och inte bara den sämsta höftens/armbågens resultat. På dokumentet du får hem kommer du även kunna se om din hund har slappa leder och alltså inte bara HD/ED graden.
Vid ev. omröntgen kommer plåtarna avläsas av en annan person än den som läste de första plåtarna. Detta kan dock innebära att det tar lite längre tid att få plåtarna avlästa. Observera däremot att om höfterna varit slappa vid första avläsningen kommer resultatet inte att ändras. Slappheten är lömskare eftersom den till viss del kan gömma sig. Men en slapp led är inte normal, det är en felaktig utveckling och alltså HD.
Tänk också på att du har möjlighet att ringa SKKs röntgenavdelning för att få veta mer om din hunds höfter.

Klubben har haft två livesända föreläsningar på Facebook som varit mycket uppskattade. Den första föreläsningen om Hd & Ed index med SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm finns nu på hemsidan under HÄLSA.
Den andra handlade om 100% naturlig hundmat med Pirkko Andersson.
Vi kommer försöka ha fler tillfällen med livesändningar på Facebook då det är ett billigt och enkelt sätt för många att delta.
Tyvärr hade vi en föreläsning om mentalitet som vi fick ställa in. Detta är inte första gången genom åren som just föreläsningar om mentalitet får väldigt få anmälningar om ens någon alls. Vi hoppas kunna ha en livesändning inom området.

RAS 2015 (Rasspecifika Avelsstrategier) är deltidsreviderad och är nu godkänd av SKK. Den kommer finnas tillgänglig här på hemsidan och den tidigare versionen kommer gälla hela 2017 ut.
Förändringarna ligger i införandet av Hd & Ed index. Kika på Sofia Malms föreläsning om du vill lära dig mer om index: http://www.slbk.com/upload/10000000_175356086345177_3930060101368414208_n.mp4

Begränsningar som gjorts oavsett vad index uppgår till är att Hd grad D och E får aldrig användas i avel, likaså Ed grad 2 och 3 får aldrig användas i avel.
Rubriken Övrigt är borttagen och där under fann vi tidigare klubbens valphänvisning och hanhundslista. Dessa ligger nu utanför RAS och anmälningsformulären till dessa kommer att uppdateras.
Förövrigt är det Ögon som är förändrats, vi har återgått till en tidigare version av RAS. Arbetet med deltidsrevideringen av RAS gjordes av en frivillig arbetsgrupp där alla hade möjlighet att delta vid intresse. RAS 2015 är låst i fem år vilket innebär att det inte är jättelång tid kvar innan hela RAS ska ses över.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen

 

 

2017-07-05

Hoppas ni alla haft en fin början av sommaren!
Men tyvärr måste vi börja tänka på vinterhalvåret redan. I december och januari är det två stora hundutställningar där SLBK bör ha en rasmonter på plats. Det är fin reklam för vår ras att kunna visa upp våra leonberger och att prata med folk som är nyfikna på rasen.
Det är en fördel om man är flera stycken så man kan turas om att bemanna montern. Både för hundarna och oss själva.
Vanliga frågor är hur mycket de äter, fäller de mycket, behöver de mycket motion osv. Många tycker om att bara gå förbi och klappa lite.
Dagen innan ska man vara på plats för att inreda montern. Till detta bidrar klubben med 3000:-. Alla kvitton ska sparas och redovisas till kassören.  Med lite fantasi, en leonberger och ett gott humör kommer man långt!
Sista dagen av utställningen ska allt plockas ned och återställas till ursprungsskick igen.
Är du/ni intresserade så hör av dig/er till Jan-Åke Oscarsson, oscarsson57@hotmail.com
I december är det i Stockholm och i januari i Göteborg.

Vad händer annars just nu? Rasspecialen i Borås har precis gått av stapeln och inte så långt efter är det dags för utställning i Högbo/Sandviken. Utställningskommittén för Högbo/Sandviken har därmed fullt upp ett tag framöver.
Till Borås hade vi tyvärr ingen komplett kommitté på plats utan det fick skötas efter bästa förmåga. Nu hade vi trots det underbara medlemmar som hjälpte till på plats så dagen flöt på.
Det är lätt att samma människor jobbar på år efter år. Det vore jättekul om några nya förmågor kunde tänka sig att hjälpa till. Det är goa och glada gäng som brukar jobba med specialerna.  Framförallt är det folk på plats som behövs, kringarbetet är lättare för vem som helst inom styrelsen eller utställningskommittén att göra på distans. Var inte rädd för att hör av dig om du vill prova på. Jan-Åke Oscarsson, oscarsson57@hotmail.com

15-16  juli är det dags för vattenprov i Lida i samarbete med SLBK och SNK. Ska du inte tävla själv så åk dit och titta! Vi skulle även uppskatta om någon kan skriva några rader om dagen och inkomma med bilder till vår tidning.
Mer info om dagarna finns under nyheter och under Working Leos vatten.

Avel & Hälsa arbetar med att ta fram statistik kring avelshundarnas röntgenstatistik för avkommorna. Samtidigt sätts material ihop, för att kunna redovisa hur 2016 sett ut, inför Unionsmötet i Leonberg i september. Det innebär en del statistik kring hur många valpar som fötts, antal tikar och hanar som gått i avel, hälsostatistik osv. Förövrigt så arbetas det kring det nya gentestet för LEMP.

Kommittén för mentalitet kommer se över ev. förändringar, sen senaste utvärderingen av leonbergerns mentalitet 2011. Är läget oförändrat? Vad behöver vi arbeta vidare med?

En almanacka för 2018 är påbörjad. En fototävling hittar du under nyheter! Den pågår till 15 juli.
Kommande tidning är har fått in bra med textmaterial och bilder. Troligtvis kommer mer bilder efterfrågas i samband med manusstopp 15 aug. Ni har väl inte missat att vi har en facebookgrupp för tidningen? ”Leonbergernytt”

Detta var en del av det som pågår just nu. Under sommaren blir det ett litet längre uppehåll innan nästa styrelsemöte. Men vi kommer fortfarande jobba på fast kanske i lite olika omgångar mellan semestrarna.

Vi önskar er alla en fin sommar!
Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen.2017-05-03

På förekommen anledning:
Det är tyvärr inte första gången medlemmar är utsatta för mobbning, det är dessvärre inte sista gången vi blir uppmärksamma på att det figurerar mobbare bland våra medlemmar. Mycket sorgligt att vi återigen behöver säga till någon utsatt vilken väg denne måste gå för vi kan och får inget göra. Däremot kan ni som medlemmar stötta och ta ställning mot mobbing, det offentliga kan ibland få åtminstone någon mobbare att skämmas, vi hänvisar till rättsväsendet där dessa ärenden hör hemma, och vi hoppas dessa i sin tur hänvisar elaka människor dit dom hör hemma!
Mobbare som dessutom lutar sig tillbaka på att ”Leonbergerkåren” tycker si eller så, är små människor. SKÄMS!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Förövrigt rullar det på med arbete kring årets första rasspecial i Hässlholm 21 maj. Har ni inte anmält så passa på! Sista anmälan 6 maj.
När specialen är färdig kvarstår det sista av klubbens inventering, och den kommer att publiceras med ett av sommarens styrelseprotokoll.
Till rasspecialen i Borås 1 juli skulle vi behöva lite hjälp på plats. Specialen ligger på samma ställe som SÄKKs utställning så en del saker sköts via dem, t.ex bestyrelse, byggnad av ring, vaccinationskontroller, insläpp osv. Men det är alltid skönt med en hjälpande hand under dagen. Någon behöver sälja kataloger, dela ut priser och liknande. Det finns hjälp men mer skulle behövas. Ska du ändå dit och kan avvara en stund så hör av dig till Jan-Åke Oscarsson,
oscarsson57@hotmail.com  

Det har visat sig att problemen med vår hemsidan, och saknade sidor, är större än vi först märkte. Det gör att vi ligger efter lite, då vi dessutom försöker återskapa det som är borta. Förhoppningsvis är vi ikapp oss snart och arbetet kan rulla på som tidigare.

Arbetsgruppen för deltidsrevideringen av RAS är snart färdiga med sitt förslag av uppdatering av vårt RAS dokument. För er uppfödar/hanhundsägare, som är medlemmar i SLBK, kommer strax därefter en förankring ske på den låsta uppfödarsidan här på hemsidan: UPPFÖDARSIDA >>>

 

Vi välkomnar våra nya aktivitetsombud för Stockholm och Blekinge!
Stockholm, Manjou:

manjou.huhtamaki@gmail.com 
073 - 614 01 55
Blekinge, Jessica och Madelene:
jessicasfransson@gmail.com
trollemoonie@gmail.com

 

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen
 


2017-04-04

De senaste tiden har styrelsen arbetat med att besvara en 27 sidor lång enkät som rör SKKs organisationsutredning, den skulle vara SKK tillhanda 31 mars. 

Samtidigt kikar vi igenom otydligheter i poängberäkningarna för vinstrikastelistorna och när det är färdigt passar vi på att uppdatera klubbens arbetsordning. Uppdateringen gäller förtydligande av vinstrikastelistorna, ny kassörsadress, ny webbadress (www.slbk.se) och borttagande av en dubblett gällande presentkort.

Klubbens material kommer att förvaras hos Pamela Abrahamsson i Vårgårda och det mesta finns nu på plats. Vet du att du innehar material från klubben får du gärna höra av dig! Det är klubbens historia och viktigt att vi har den samlad och har den kvar genom åren. Detta är nackdelen med att ha en rikstäckande klubb, material åker runt och försvinner på vägen. Materialet kommer ganska snart gås igenom och inventarielistan kommer uppdateras.
Vi saknar en chipläsare och trimmer som bör finnas hemma hos någon medlem. Hör av dig om du vet med dig var det finns.

Klubben har ett haft ett medlemsärende som gäller ett återkallat medlemskap, för Tomas Gustavsson, i SLBK av SKKs Centralstyrelse. Ärendet har pågått under flera år men nu är personen åter medlem i SLBK.
Vi vill dock påpeka att beslutet av CS att återkalla medlemskapet för personen, INTE är något SLBK stått bakom. SLBK har aldrig inkommit till SKK med en begäran om att så skulle ske, dock framstår det hos SKK som att det skulle skett och det är en felaktighet. Någonstans på vägen har det blivit fel och SLBK har tyvärr inte kunnat påverka CS beslut. Med denna förklaring hoppas vi nu kunna lägga detta bakom oss och blicka framåt.
 

Vid kommunikation med styrelsen eller kommittéer hänvisas ni till de vägar som finns att tillgå. Mail, telefon och slbk fb grupp. Vi ber er undvika kommunikation med styrelsen via våra privata chatter. Alla mailadresser och telefonnummer finns på hemsidan under kontakt.
 

I samband med att årsmötesprotokollet publicerats på hemsidan vill styrelsen uppmärksamma ett par felaktigheter som hade krupit in årsmöteshandlingarna. Något tidigare aktivitetsombud som inte längre är aktiv hade smugit sig in i listan och Viltspår benämndes Blodspår.
Ett par namn under Working Leos – Rallylydnad saknades och dessa är Dragongårdens Qornelia At Xmas och Dragongårdens Kahlua, detta ber vi om ursäkt för.

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen.


2017-02-27

Nu har vi haft vårt första orinarie styrelsemöte per telefon. Vi är många som inte arbetat ihop innan och första telefonmötet är alltid lite intressant innan man kommer in i rutiner.
Mötet handlade till stor del om uppdatering inom många områden och hur vi når ut bättre till leonbergerägare och intresserade av rasen, och sist men inte minst hur vi ska öka medlemsantalet.

Vi kommer ha fortsatt kommunikation via telefon, mail, facebook, hemsida och tidning. Nytt kommer vara utskick av nyhetsbrev direkt till er mail. Vi kommer använda oss av de mailadresser som finns tillgängliga i medlemslistan vi får från SKK. Finns du inte med där så kommer ni även kunna anmäla er till nyhetsbrevet via en länk på hemsidan. Alla har rätt till nyhetsbrevet, medlem, leonbergerägare eller intresserad av rasen.
Får ni nyhetsbrevet men inte är intresserad är det lätt att avanmäla sig.
I nyhetsbrevet kommer ni bl.a finna info om aktiviteter i klubben med medlemsförmåner.

Vi kommer arbeta på att kunna starta upp webinarier som förhoppningsvis ska tilltala den vanliga hundägaren, nyfikna på rasen och avelsintresserade, även detta med medlemsförmåner.
Webinarier kräver dock lite mer förarbete än nyhetsbrev och kommer därmed dröja lite längre.

Medlemslistorna kommer efter 1 mars att gås igenom för uppdatering av länkar på hemsidan och genomgång kommer ske av SLBK's Facebook grupp. Är du inte medlem längre kommer du tas bort men är varmt välkommen tillbaka som medlem i klubben!
Kontakta medlemsansvarig Maria Gustafsson maria.slbk@telia.com eller kontakta SKK direkt på medlem@skk.se

I och med att leonberger gått med i SKKs ledprogram Hd & Ed index behöver vår RAS ( Rasspecifika Avelsstrategier) uppdateras. En arbetsgrupp sätts ihop och är du intresserad av att ingå hör av dig till Pamela pam.slbk@live.se
När förslaget är framtaget kommer det förankras hos er medlemmar, därefter skickas det till SKK för godkännande.

En rättelse kommer att föras in i kommande protokoll ang. registreringsförbud på felfärgade leonberger.
Felfärgade leonberger registreras med avelsförbud och registreringförbud avser avkomma efter felfärgade föräldradjur.


Missa inte SLBKs facebook grupp >>

Klubbtidningen har en egen facebook grupp >>

Ordförande Pamela Abrahamsson, för styrelsen.


 

2017-02-06

Hej!
Jag heter Pamela Abrahamsson och är er nya ordförande. Jag har tidigare arbetat för klubbens styrelse i sex år varav två som ordförande. Jag arbetar även som ledamot för Södra Älvsborgs Kennelklubb. Jag tycker om (hund)föreningslivet och har saknat det en hel del de år jag inte varit aktiv.
Under den närmsta tiden kommer hela styrelsen skriva ihop sina presentationer som kommer presenteras här på hemsidan och kontaktuppgifter ska uppdateras. Förövrigt finns det en del "måste saker" som behöver tas itu med. Det ska ändras kontaktuppgifter hos flera företag och tillträde till banken måste ordnas. Banken är det som många gånger drar ut på tiden tyvärr. Sen finns det lite eftersläntrare när det ska bytas mailadresser osv. hos vissa företag/organisationer, men det får åtgärdas efter hand.
Då vi är en rikstäckande klubb finns visst klubbmaterial spritt i landet. Vi kommer försöka få samlat ihop det så snart som möjligt.
De flesta ur den nyinvalda styrelsen fanns på plats på årsmötet och vi har haft ett första konstituerande möte. Dock kommer det kallas till ett nytt möte så snart som möjligt då jag hoppas att alla kan delta.
Jag kommer hålla er uppdaterade om vad som händer framöver.

Pamela Abrahamsson
Ordförande SLBK
pam.slbk@live.se


2016-05-24

Hej Alla

Det var längesedan vi som styrelse hörde av oss här men vi kan härifrån och framåt göra bättre. Vi hoppas att de flesta av Er har möjlighet att njuta av och utnyttja det fina väder som har börjat visa sig och låt oss gemensamt hoppas att vi får mer av den varan, under våra sommarmånader.

Jag vill kort sammanfatta föregående års styrelsearbete för Er som inte tagit del av årsmöteshandlingarna. Föregående år tittade vi till stor del på möjlighet att dra ner på löpande kostnader. Kortfattat kan det konstateras att kostnader för vår tidning och fasta avgifter för medlemshantering till SKK står för ca 50% av de intäkter som klubben har. Vi ansåg däremot att detta var och är en riktig prioritering då tidningen är den del av vår verksamhet som kommer alla till gagn oavsett andra olika intresseinriktningar.

Vi ville också att övriga aktiviteter och satsningar inom SLBK skulle vara utifrån medlemmarnas önskningar och behov. Klubbens utvecklig och aktiviteter måste vila på och ske på en bred bas där en styrelse bara är en del och i stora delar ska förhålla sig objektiv och neutral. Vi har därför under föregående år påbörjat revidering av arbetsordningen i syfte att stärka kommittéernas roll, och vi har försökt att se till att det finns olika kommunikationsvägar som en förutsättning för att en medlemsbaserad utveckling skall kunna ske.

Jag vill passa på att tacka Er som engagerade sig i våra kommittéer, i redaktion eller på annat sätt som funktionär inom SLBKs verksamhet föregående år. Ett STORT tack till Er all!

Nu till nutiden

Vi är nu en ny styrelse och vi har hunnit ha våra första möten. Vi har dessutom på denna korta tid haft anledning att förändra den interna ansvarsfördelningen då en av oss, av personliga skäl, var tvungen att lämna. Under KONTAKT på hemsidan hittar Ni senaste uppdateringen om vem av oss som engagerar sig i vad. De flesta i denna styrelse är nya i sina uppdrag och även om det kan krävas lite tid att sätta sig in i saker så är jag personligen imponerad över hur snabbt det trots allt går med vilja och engagemang.

Enligt verksamhetsplan och årsmötesbeslut kommer vi nu att ta vid det påbörjade arbetet för en bredare förankring. För att vi ska få till en aktivitet och utveckling i SLBK som är i överensstämmelse med medlemmarnas önskningar vill jag nu uppmana Er alla att höra av Er och utifrån Era förutsättningar engagera Er i era hjärtefrågor. Vi vill bli flera i alla våra kommittéer och det finns inga särskilda krav. Man kan engagera sig i en enskild fråga och vara delaktig på så sätt, eller ”gästspela” under en begränsad period. Allt enligt principen; många bäckar små. Det blir spännande att se vad vi gemensamt kan åstadkomma.

För Er som tex är intresserade av och engagerade i Avel o Hälsa vill jag också påminna om att det nu händer mycket inom detta område med införandet av Index osv

Tyvärr måste jag även be om ursäkt för att vi av olika anledningar blivit sena med att lägga ut protokoll på hemsidan. Protokollen kommer att läggas ut successivt under de nästkommande två veckorna.

Tack för ordet, vi hörs snart igen och må väl alla!

Jane

 

 

 

2015-11-30

Året närmar sig sitt slut och för ALLA funktionärer innebär det att en verksamhetsberättelse 2015/verksamhetsplan 2016 ska skickas in till styrelsen när december är slut. För de funktionärer som redan slutfört sina uppdrag för i år går det bra att redan nu skicka in era berättelser.
Är ni osäkra på vad som ska stå i en berättelse så kontakta sammankallande för aktuell kommitté eller Pamela Abrahamsson, pam.slbk@live.se

Alla klubbfunktionärer har rätt till ett presentkort (gäller till en utställning) om de fullgjort sitt uppdrag för 2015. Detta begärs ut mellan 1 januari  och 1 mars 2016 av sekreteraren, Linda Rydgren, linda.slbk@outlook.com 

När årets sista utställning och tävling gått av stapel kommer så småningom Guldlistornas slutlistor publiceras på hemsidan.
Nytt är att alla pokalvinnare får meddela var de vill hämta ut sin pokal och om de vill ha den alls. Detta för att många pokaler aldrig blir uthämtade överhuvudtaget. Pokalen kan som vanligt mottagas på årsmötet eller tex på en utställning under 2016. Ett mail kommer utgå till alla berörda med information.


// För styrelsen, Pamela Abrahamsson, vice ordförande

 

 

 

2015-07-23

Ett förtydligande krävs till protokollet 2015-06-15. I protokollet står;

Beslut tas att Slbk medlemmar som har en FCI registrerade kennel samt en avelsklar hanhund får ta del av en låst uppfödarsida på hemsidan som ytterligare en medlemsförmån.

Förtydligande: meningen kan tolkas som om det krävs både FCI registrerad kennel och avelsklar hanhund. Det krävs antingen eller. Du kan alltså ha en FCI registrerad kennel och/eller en avelsklar hanhund för att få tillgång till sidan.

Detta är en så länge bara ett förtydligande om vår intention med beslutet. Vid nästkommande styrelsemöte kommer självklart detta att justeras och protokollföras.

//Pamela Abrahamsson, vice ordförande

 

 

2015-06-02

Just nu det bokas fyra BPH tillfällen, med förtur för Leonberger, spridda i landet.  Troligt är att det blir under september/oktober. På MH banan i Nossebro (Västra Götaland) planeras för två MH  tillfällen under hösten. Håll utkik på hemsidan då det kommer läggas upp under ”Mentalitet” i kalendern.

Vi har så smått börjat planera för en avelskonferens med inriktning på avel, fertilitet, komplikationer m.m
Har ni önskemål på vad ni vill lyssna till så inkom gärna med förslag till oss!

När uppfödare använder sig av klubbens valphänvisning utgår ett ”valppaket” med information till de nya valpköparna. Informationen kommer inom kort att uppdateras och kompletteras med nytt material.

Vi ser gärna att fler personer arbetar för klubbens kommittéer. Nybörjare som erfarna , alla behövs ni för rasen och klubbens framtid. Stora som små uppgifter, man lägger den tiden man hinner med. Ju fler vi är desto roligare och enklare blir det.

Vi tackar alla som har varit med och röstat gällande önskat antal rasspecialer per år i framtiden. Vi tar nu med oss detta tillsammans med annan input då vi framöver tar beslut i frågan!

Missa inte sommarutställningen i Karlskoga 25 juli. Det kommer genomföras aktivteter under dagen och ett Vandringspris för bästa veteran kommer att delas ut! En stor ståtlig buckla som vi hoppas kommer få leva vidare under många år bland våra fina veteraner!

För styrelsen, Pamela Abrahamsson, vice ordförande
pam.slbk@live.se


 

2015-04-24

Hej alla!

Då var det dags för denna styrelses första ”Styrelsen informerar”.  Tiden sedan årsmötet har till en del bestått av att ”ta över”, för att sen sätta sig in i, så som gången är.  Därefter har vi även haft vårt första fysiska möte med fokus på hur vi ska jobba framöver och vad vi ska prioritera. En personlig reflektion är att det sprudlar av energi, engagemang och idéer både inom styrelsen och i de kontakter vi har med övriga medlemmar, med andra ord känns det som vi är förunnande med väldigt goda förutsättningar.  

 I styrelsen är vi bl.a. eniga om att prioritering nr 1 är att fokusera på kommunikation mellan medlemmar och styrelse för att ge oss en möjlighet att verkar i medlemmarnas intresse.

En del frågor som vi vill ska nå ut till alla kommer ni framöver att se i LB-Nytt.

Vi kommer även att flitigt använda oss av denna  ”Styrelsen informerar”. På detta sätt vill vi nå ut till alla med vad som ”är på gång” och vilka frågor som just nu hanteras eller är på väg att tas upp på nästkommande möte.  Vi hoppas på så sätt att alla får möjlighet att se när man vill ta tillfället i akt och påverka i de egna ”hjärtefrågorna” eller när något börjar hända som man skulle vilja engagera sig i. Hör då av Er, mail och telefonuppgifter hittar Ni på Kontaktsidan.

Styrelsen har också en vilja att senare starta upp ett SLBK forum igen om vi känner att det finns en önskan från medlemmar och när vi tror att det finns förutsättningar att sköta det i en positiv anda. 

Givetvis hoppas vi också på att fler vill engagera sig i våra kommittéer. Ibland är det omöjligt åta sig längre uppdrag men då kan man kanske engagera sig under en period i en särskild fråga, vi välkomnar alla förslag, det är inte antingen eller.

Redan nu vill vi slå ett slag behov av tillskott inom olika områden:

Vi behöver fler ”medarbetare” inom Avel eller Hälsa. På agendan för 2015-2016 ligger bl.a. möjlighet att införa HD-index för vår ras. Missa inte chansen att påverka. Kontaktperson: Pamela Abrahamsson, e-post: pam.slbk@live.se  tel: 076-942 02 51

Är Du intresserad av MH eller BPH hör då av Dig till komitten för Mentalitet, inom detta område tror vi det kommer att hända mycket kommande år.
Kontaktpersoner: Robin Neumann, e-post: robin.slbk@gmail.com  tel: 073-396 68 59 eller
Nicklas Lundh, e-post: zirozzy@tildemedia.com tel: 073-263 25 58

Det ligger mycket arbete bakom att få ut en tidning som både tilltalar sinnena och är fylld med intressant läsning. Känner Du att du har möjlighet att bidra, hör av Dig till redaktören. Kontaktperson: Peter Sjölund, e-post: lbnytt@live.se tel: 073-020 45 58 (OBS! efter 16.00)

Nu ska ni ju inte tro att vi inte behöver fler händer, fötter och hjärnor inom andra områden och kommittéer.  Det tar vi nästa gång.

Må väl alla och njut av vår/sommarvädret, beroende på var i landet Ni befinner Er!

För styrelsen, Jane Wall, ordförande.

 

 

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »