Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

                   SLBKs Stadgar & Arbetsordning

 
 
   

 

Mall på motion till Årsmöte

Motion till årsmötet i SLBK 2016

En tydlig rubrik

Bakgrund:

Förslag:

Motivering:

Namn på motionären:

Datum:

Underskrift

Motionen ska finnas styrelsen tillhanda 5 veckor innan årsmötesdagen. Poststämpel gäller.

 

Meny pil

GDPR-dataskyddslagen
LB Nytt - Redakt�r
Klubbens Historia
Stadgar & Arbetsordning
Kontakt
Presentation - Styrelsen
Styrelseprotokoll
Klubbtidning
Viktigt SKK

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »