Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

2019-01-29

Information angående nya registreringsregler för felfärgade Leonberger.

Enligt SLBK har SKK genom SKK/AK på uppdrag av SKK/CS, på ett mycket beklagligt sätt och trots att samtliga berörda rasers, ras/specialklubbar påtalat vid förfrågan från SKK/AK, att man INTE vill ha några förändringar vad gäller färgrestriktioner i aveln, ändå beslutat att ta bort alla restriktioner avseende färg i registreringsreglerna.

Detta betyder således att man i Sverige, från 1:a Januari 2019 kan avla på felfärgade Leonberger och registrera dess avkommor.
I registreringen kommer det endast att stå, ej standardenlig färg för informations skull.

SKK/AK’s motivering till beslutet är att de anser att det inte är rimligt att ha restriktioner i registreringsreglerna för en typ av avvikande egenskap som inte påverkar hälsan hos en ras.

SLBK kommer givetvis att agera mot detta beslut och lämna in en kraftfull protest mot att SKK/AK går helt emot alla berörda rasers ras/specialklubbars åsikter i frågan.

Värt att notera är också att, trots de nya registreringsreglerna, så gäller fortfarande Rasstandarden/RAS med dess nuvarande innehåll precis som tidigare vad gäller avel samt att felfärgade Leonberger även fortsättningsvis kommer att vara ett diskvalificerande fel på utställning.
Redovisning av beslutet hittar ni i SKK/Avelskommitténs protokoll 3-2018.

Styrelsen
Svenska Leonbergerklubben

 

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »