Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

2016-01-12

Från och med idag har leonberger tillgång till Hd och Ed index via SKKs avelsdata.
Genom att, tex, fylla i din hunds namn och sen klicka dig vidare via veterinärresultat kan du se vad din hund har fått för indexvärde.
Via provparning kan du få fram ett preliminärt Hd och Ed index för planerade valpar.

Efter samtal med SKK gäller följande innan RAS är reviderat gällande HD- och ED-index.


Både alternativ 1 och 2 har rätt till valphänvisning hos SLBK.

1) Följ RAS som det ser ut idag;
    I avel endast använda hundar med Ua, A eller B på höfterna. I avel skall B hundar ej paras med B hundar, för att inte öka
    andelen HD belastade individer i  rasen.
    I avel endast använda hundar utan anmärkning vid ED röntgen, för att minska ökningen av ED belastade individer i rasen.

2) Vid provparning i Skks avelsdata:
    SKKs rekommendation är att preliminärt index ska vara större än 100, vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index för 
    HD/ED som är bättre än genomsnittet i rasen.
   

    Vilka krav ställs på utländsk hane utan eget HD-index i Avelsdata?
    Hanen ska vara avelsgodkänd i sitt hemland.

    
   SKK: Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren >>>

   SLBK: Avel & Hälsa informerar om de vanligaste frågorna >>>
    
   SLBK Avel & Hälsa

Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »