Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

Regler för Vinstrikastelistorna
Man måste vara medlem i klubben innan respektive utställning/tävling som ska tillgodoräknas i guldlistorna.
 
REGLER FÖR ÅRETS UPPFÖDARE
 
Tävlingen är öppen för svenska uppfödare. 

Poängberäkningen för Årets Uppfödare går till så att man summerar alla (max 10) uppfödda hundars poäng på guldlistan för hane och/eller tik och får på så sätt fram en summa för uppfödaren. 
 
I tävlan om Årets Uppfödare får man tillgodoräkna sig max 10 uppfödda hundars poäng från guldlistan för hane och/eller tik.
 
REGLER FÖR GULDLEJON & GULDLEJONINNAN
Tävlingen är öppen för svenska Leonberger, dvs ägaren skall vara bosatt och skriven i Sverige. 

BIR - 10 p
BIM - 7 p
Bh - Bt 2 - 4 p
Bh - Bt 3 - 3 p
Bh - Bt 4 - 2 p

 
Alla hundar som placerar sig i Bästa hanhundsklass/Bästa tikklass får tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund i rasen.  De 5 bästa resultaten på SKK utställningarna för 5 olika domare samt alla SLBKs officiella utställningar oavsett vilken domare räknas.  Vid samma slutpoäng är det den hunden med poäng från minsta antal tävlingstillfällen som vinner. Är det samma poäng på samma antal tävlingar så delas placeringen.  Gäller alla vinstrikastelistor! Placeringar i BIG- och BIS-finaler ger inga poäng.  
 
REGLER FÖR TÄVLAN OM ÅRETS VETERAN
Tävlingen är öppen för svenska Leonberger, dvs ägaren skall vara bosatt och skriven i Sverige. Hunden skall vara anmäld i veteranklass för att få tillgodoräkna sig poäng.    

Vetkl 1 hane/tik 8 p
Vetkl 2 hane/tik 4 p
Vetkl 3 hane/tik 3 p
Vetkl 4 hane/tik 2 p    

Samt en poäng per slagen hund i veteranklass.  De 5 bästa resultaten på SKK utställningarna för 5 olika domare samt alla SLBKs officiella utställningar oavsett vilken domare räknas.  Detta är en separat veteranlista. Hund som deltar i denna får givetvis även delta på den vanliga Guldlejonlistan, oavsett vilken klass hunden är anmäld i.
 
Placering i Bästa Veteran-finalen ger inga poäng.  
 
REGLER FÖR ÅRETS AVELSHUND
 
Tävlingen är öppen för svenska Leonberger, dvs ägaren skall vara bosatt och skriven i Sverige. 
 
Poängberäkningen för Årets Avelshund går till så att man summerar alla (max 5) avkommors poäng på guldlistan för hane och/eller tik och får på så sätt fram en summa för avelshunden.
 
För att vara med i tävlan om Årets Avelshund måste avelshunden ha minst 2 och max 5 avkommor på guldlistan för hane och/eller tik.
 
REGLER FÖR LYDNADS, BRUKS, RALLY & VATTEN
1. Rätt att tävla om Lydnads- och Brukslejonet har medlem i SLBK tävlande med Leonberger. 
 
2. En lista per gren och klass införs from 2014, dvs Lydnadslejon Klass 1, Klass 2 etc.
Totalt 15 listor. Listorna beräknas på ekipagets bästa tävling under året.  Man kan vinna flera klasser inom samma gren under ett kalenderår.  

3. Lydnad & Bruks: Poängfördelning går till så att man delar slutresultatet i det antal koefficienter som ingår enligt SBK:s regelbok.   Vattnet räknas likadant som bruks & lydnad. Startklass koeff. 20, klass 1-2 koeff. 32
Rallylydnaden som saknar kofficient delas på 10. Därmed går samtliga listor mellan 0-10p.

 
4. Resultatpoäng räknas ut succesivt under året för varje ekipage. Förare som tävlar med olika hundar respektive hundar som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje ekipagekombination.   

5. a) Lydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler. Ekipage tillgodoräknas poäng i klass I och II tom det kalenderår då LP uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Lydnadslejon Klass 1” etc krävs för samtliga klasser lägst ett 2:a pris. 

b) Brukslejonet: Följ Brukshundklubbens regler.  I och med att man fått uppflyttningspoäng i en klass måste man tävla i närmast högre klass vid nästa tävlingstillfälle. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Brukslejon Appellklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt.
 
c) Vattenlejonet: Följ Svenska Newfoundlandshundklubbens regler. Hund som i en klass erhållit uppflyttning till Öppenklass eller Elitklass, men som inom två år efter uppflyttning inte nått godkänt resultat i den klass till vilken uppflyttning skett, ska tävla i samma klass som före uppflyttningen. Hund som erhållit uppflyttningspoäng från en klass, äger ändock rätt att fortsätta tävla i den klass den blev uppflyttad från, i ytterligare en månad. 
 
Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Vattenlejon Startklass” etc krävs för samtliga klasser lägst godkänt resultat.

d) Rallylydnadslejonet: Följ Brukshundklubbens regler.  Ekipage tillgodoräknas poäng i Nybörjar-, Fortsättnings-  och Avancerad klass tom det kalenderår då titeln RLD uppnås i respektive klass. Därefter tillgodoräknas endast poäng i närmast högre klass. Samtliga resultat kommer med på guldlistan men för att vinna titeln ”Rallylydnadslejon Nybörjarklass” etc krävs för samtliga klasser lägst kvalificerande/godkänt resultat.

6. I övrigt gäller SBK:s och SKK:s regler för lydnads- och bruksprov.  

7. Vinnaren av varje lista premieras med pokal, 2:a samt 3:a premieras med glasplakett/statyett. Pris utdelas vid det årsmöte som följer tävlingsperioden.

Meny pil

Guldlistor 2018
Årets Uppfödare 2017
Guldlistor - regler
Resultat utstallningar 2018
Grattis 2018
Guldvinnare 2017
Arkiv utställning
Resultat Rasspecialer
Runas vandringspris
Kritiker
Rasdomare
Rapportera Utlandsresultat

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »