Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

- BPH -

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. BPH vänder sig såväl till uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens kapacitet. Beskrivningen tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka och att leta mat och att stöta på överraskningar. BPH fokuserar på att beskriva egenskaper och beteenden som har relevans i alla hundars vardag.

Idag finns det 22 banor runt om i hela landet.

BPH är utformat för att passa alla hundar oavsett ras och även hundar som inte är registrerade får delta. Det som gäller för hundarna är att de ska ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Från och med 2015-01-01 när klubbens nya RAS (Rasspecifika avelsstrategier) börjar gälla kan BPH användas som beskrivning för känd mental status och därmed jämställas med MH.

 


 

Meny pil

MH
BPH

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »