Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

AVEL-uppfödning

"Om man i genomsnitt i rasen lyckas hålla inavelsökningen nere under ca 0.5% per generation så bör riskerna för ökande problem med ärftliga sjukdomar och defekter kunna hållas under kontroll och till och med minska i omfattning. Lite grovt räknat innebär det att om den genomsnittliga inavelsgraden hos avkomman, beräknat på 5 generationer, ligger under 2.5% så är stammen relativt väl skyddad från framtida problem."
Per-Erik Sundgren, agronomie doktor i husdjursgenetik.

 

SKK dokument: SKKs grundregler Dokument: RAS-rasspecifika avelsstrategier       
SKK dokument: Vägledning-avelsparagraf 2, Avelsetik SKK dokument: Avtal-Bra för alla
SKK blankett: Parningsavtal SKK blankett: Låneavtal tik
SKK blankett: Mating agreement (eng) SKK blankett: Loan agreement bitch (eng)
SKK blankett: Confirmation of mating (eng) SKK blankett: Låneavtal hanhund
SKK blankett: Registreringsansökan-valpkull SKK blankett: Loan agreement dog (eng)
SKK blankett: Fodervärdsavtal SKK blankett: Ansökan om spärr för avel     
   
Resa med hund Dräktighetskalender (eng)
Transport-dräktig tik  
Insemination  
   
Naturens skydd av ärftlig variantion  
Kan skadlig gener utrotas?  
Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »