Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

AVEL-Ögon

Ögon
Sammanställning från Avel & Hälsa

Information från Avel och Hälsa, ÖGON 2013-10-04

 
För ungefär två år sedan kom ett nytt ögonlysningsprotokoll. Hittills har 232 stycken hundar undersökts med det nya ögonlysningsprotokollet, från år 2011.
Se fördelningen nedan:
 

Diagnos
Antal
PPM, iris-iris kraftig
1
PPM, iris-iris lindrig
11
PHTVL/PHPV, grad 1
1
Entropion, lateral
4
Entropion, undre
6
Makroblefaron
4
Katarakt, total. Ärftlig
1
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.
6
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig.
1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig.
1
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig.
1
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig.
1
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig.
14
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig.
1
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. 
1
Öga UA
178

 
 
Gamla protokollet:
Sammanställt från hundar undersökta från år: 2010-01-01 fram till år 2011-10-11

 

Diagnos
Antal
öga ua
223
ögon uppföljning
1
icke ärftlig katarakt
3
katarakt total
2
katarakt BP lindrig utbredning
3
katarakt BP måttlig utbredning
1
katarakt BP
2
katarakt ÖP lindrig utbredning
2
katarakt ÖP
4
främre Y-sömskatarakt
9
PPM, iris-iris, lindrig
13
PPM
1
retinopati, sannolikt ej ärftl
1
colobom
1
multifokal RD
1
kraft. förändring, gonioskopi
1
vitreusdegeneration
1

 
Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »