Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

 

SLBK – RAS
Rasspecifika avelsstrategier Leonberger

RAS 2015 reviderad i PDF Läs mer här 

1. POPULATION
 
 • I avel endast använda hundar som är två år eller äldre, detta gäller både tik och hane
 • I avel endast använda hanar som har lämnat mindre än 76 avkommor
 • Enskilda kombinationer skall inte överskrida 5 % i inavelsgrad hos avkomman. Beräkning på fem generationers stamtavla
2. MENTALITET
 
 • MH eller BPH vara genomfört för att bli avelsgodkänd
 • I avel endast användas hundar med känd mental status från MH, där alla moment är genomförda. Ett av beskrivaren avbrutet MH ger inte avelsgodkännande
 • I avel endast användas hundar med alla moment genomförda vid BPH
3. HÄLSA
 
 • I avel endast använda hundar som är ILPN1 testade med resultat N/N eller D/N. Avkomma i första led från ILPN1 fritestade(N/N) föräldrar, får användas utan ILPN1 resultat. I tredje generation måste tilltänkta avelsdjur ILPN1 testas
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med N/N och ett med D/D
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/N och ytterligare ett med D/N
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/N och ett med D/D
 • I avel inte göras en kombination mellan ett avelsdjur med D/D och ytterligare ett med D/D
4. HD
 
 • Vid parning bör kullindex uppgå till 100. Vid utlansparning ska individen vara avelsgodkänd i sitt hemlland. Hundar med Hd grad D eller E får inte användas i avel oavsett index.
 • I avel endast använda de hundar där minst 50 % av avkommorna är röntgade avseende HD och ED, när de blivit föräldradjur till den kull där den 30:e valpen fötts.
 • I avel skall inte hundar med avelsuppehåll användas, förrän avelsuppehållet hävts när 50 % avavkomman är röntgad avseende HD och ED.
5. ED
 
 • Vid parning bör kullindex uppgå till 100. Vid utlandsparning ska individen vara avelsgodkänd i sitt hemland. Hundar med Ed grad 2 eller 3 får inte användas i avel oavsett index.
 • I avel endast användas de hundar där minst 50 % av avkommorna är röntgade avseende HD och ED, när de blivit föräldradjur till den kull där den 30:e valpen fötts.
 • I avel skall inte hundar med avelsuppehåll användas, förrän avelsuppehållet hävts när 50 % av avkomman är röntgad avseende HD och ED
6. ÖGON
 
 • I avel endast använda hundar som ögonlysts innan avelsdebut.
 • I avel endast använda hundar som inte har en ögonlysning äldre än två år vid parningstillfället. Om en hund har en anmärkning (gäller alla förändringar), ska ögonlysning göras varje år för fortsatt användning i avel.
 • I avel endast använda hundar utan ärftliga ögonsjukdomar. I avel endast använda hundar med följande diagnos i kombination med ett avelsdjur utan anmärkning på ögonen:
  ​Katarakt, partiell cortex främre Y-söm. Oavsett om ärftlighet bedöms.
7. EXTERIÖR
 
 • I avel endast användas hundar som erhållit minst ett kvalitéspris Very Good på officiell utställning i öppen klass.
 
Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »