Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

 

Mentalbeskrivning Hund

 

Saxat från SKK:
Mentalbeskrivning hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.
Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår att samarbeta med främmande människor.
Ökad efterfrågan
Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används idag av alla raser.


MH - anmälan
MH - hur går det till? 
MH - Idealprofil
MH - rasprofil
MH - kalender
MH - statistik
MH - översikt
MH - spindeldiagram
MH - hur man tolkar ett spindeldiagram

 

Meny pil

MH
BPH

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »